Rautamisjuhend

DyamixIHT veatuks funktsioneerimiseks tuleb selle kinnitamisel järgida mõningaid olulisi punkte.

1. Kabja ettevalmistamine

Talla väljalõikamisel tuleb arvestada laiema kandeservaga.

Seespool valgeviiru peaks talla kandeserv olema vähemalt sama lai kui sarvsein. Lisaks tuleb kiilu väljalõikamisel arvestada, et kabja mahapanekul on kiilul ühendussillast samasugune kontakt pinnasega nagu rautamata hobusel, seepärast ei tohiks ühendussilla ja kiilu vaheline vahemik olla suurem kui 3 mm. Materjaliga täitmine on soovitatav.

Väga oluline on kandeservi viilida. Lisaks on oluline viilimine varba suunas, nagu see on rautisega etteantud.

Nurgatoed peaksid säilima ja neid tuleks vaid nii palju lühendada, et need paikneksid päka tasandil.

2. Kabjakaitsme suuruse valimine

Seejuures tuleb arvestada, et valida tuleb mitte võimalikult paras suurus, vaid suuruselt järgmine mõõt. Kabjakaitse peab olema piisavalt lai, et see ulatuks mõnevõrra üle küljekatete (u 2 mm). Kabjakaitse peaks ulatuma üle kabjapadja.

Lisaks tuleb arvestada, et järsem, rohkem koormatav kabjasein ulatuks mõnevõrra rohkem üle kui vähem koormatav kabjasein.

3. Katete asukohtade joonimine ja katete paigutamine

Katete asukohtade joonimiseks tuleb esmalt leida kabja keskkoht.

Kabjapadja ja kiilu tipu vahelisest keskkohast tekib selge joon, mida pikendatakse varbani. Varba juures joon märgistatakse.

Nüüd hoitakse kabjakaitse vastu kapja ja sätitakse nii, et varbakatte keskkoht ja ühendussilla keskkoht on kabja keskjoonega kohakuti.

Markeriga joonitakse ja paigutatakse eesmine, fikseeritud varbakate.

Kabjakaitset hoitakse kinnitatud, sisselükatud küljekattega kabja vastu või selle all ja katete piirjooned märgistatakse kabjaseinale.

Eesmiste kapjade puhul soovitame küljekatteid kabjaseinas kergelt allapoole lasta, et tagada kabjakaitsme kolmepunktine kinnitus ja et sellega oleks tagatud vastupanu väändejõule. Tähelepanu sarve kvaliteedile!

Seejärel värvitakse valgeviir markeriga üle veendumaks, et see on läbi läbipaistva kabjakaitsme põhikeha hästi nähtav (tugev markeri värv).

Värkida võib kabjaviili, kabjanoa või freesiga.

Värkida tuleks mõnevõrra järsemalt kui on kabjasein, eelistatult paralleelselt küljekatete nurgaga.

Suurema kabjaviiliga, aga ka osaliselt paremini sobiva väiksema kaarja viiliga viilitakse kabjaseina esmalt viili servaga mööda katte märgistust.

Siis viilitakse vahepealne materjal jämedalt maha. Seejärel töötatakse kabjanoaga. Sellega on päris hea katte tarbeks kabjaseina lõplikult värkida. Korduva kabjakaitsme vastu kapja panemise teel on hea värkimist nurgaga kokku sättida ja kontrollida.

Freesiga töötlemisel tuleb arvestada hobuse võimaliku hirmuga.

Ka 8–10 mm otsafreesiga tuleb kiirelt värkida.

Küljekatted paigutatakse integreeritult kabjaseina vastu, lüüakse kergelt sisse, et need oleksid piisavalt vastu, ning naelutatakse keskpunkti kõrvalt kinni (vt videot)

4. Kabjakaitsme kinnitamine

Naelutamiseks tuleb tingimata kasutada naelakanaliga sobivaid naelu (naelapäid). DynamixIHT jaoks tuleb üldiselt kasutada peenemaid naelu, sest raud on kergem ja peenem teravik põhjustab seinas vähem survet. Soovitame järgmiseid mõõte:

kabjakaitsme suurus 120 – E3SL/E4SL, kui kabi on stabiilne, ka MX50;

kabjakaitsme suurus 130/140 – E4, E4SL, E5, alternatiivselt ka MX60;

kabjakaitsme suurus 150 – E5/E5SL, Kabjakaitsme suurus 160 – E6/E6SL.

Tavaliselt alustatakse eesmise naelaga, seejärel naelutatakse küljekatete tagant. Seejärel lüüakse küljekatted sisse, et need oleksid tihedalt vastu seina.

Kuna katted naelutatakse asümmeetriliselt, siis jälgige, et katted oleksid tihedalt vastu. Naelad naelutatakse läbi katte ribide. Paigutage naelad mõnevõrra lamedamalt, et vältida nihkumist katte plasti tõttu.

5. Neetimine

Needipesa valmistamine ja naelte neetimine toimub nagu tavalise

6. Kabjakaitsme kohandamine

Pärast neetimist tuleks kabjakaitse kohandada kabja kujule vastavaks.

Üleliigse materjali saab kabjatangide, noa või viili abil eemaldada. Järgige piisava üleulatumise (u 2 mm) nõuet, eelkõige katete järel.

Kabjaviiliga kohandatakse kabjakaitsme põhikeha vastavalt kabja kuju ja kabjaseina kaldele. NB! Päkaosas viige üleulatuv osa 45° nurga alla.

rautise puhul. Needitangide või haamriga, kusjuures kabjatangide käepidemega hoitakse vastu. Ärge eemaldage neete nn pingutusklambrisüsteemiga, võimalik liiga kõrge tallasurve.

Töö lõpetamine

  • Laske varbakate hoolikalt alla, manus käib taha, on tasakaalus, mis lihtsustab rullimist
  • Küljekatted alla lastud, olles tugevalt vastu kinnitatud nii, et kabjakaitse on kindlustatud väändumise vastu. See vähendab naeltele mõjuvat raskusjõudu.
  • Kiilul peab kabja mahapanekul olema kontakt ühendussillaga, kabja verevarustus paraneb – DynamixIHT naelutatakse kõrgemalt (pikemad naelad) kui tavalisi hobuseraudu – kabjakaitse paigaldatakse küljelt üleulatumisega – hoolitsege üleulatumise eest päka piirkonnas, viige üleulatuv osa 45° nurga alla
Lae alla PDF